Ochrana osobných údajov>>Kuriérske a doručovateľské spoločnosti

Kuriérske a doručovateľské spoločnosti

 

Kuriérske a doručovateľské spoločnosti

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, za účelom dodania tovaru zákazníkovi, aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt. Zatretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

• kuriér poskytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe:

o plnenie zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z.

o alebo účel oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z

• kuriér neposkytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe:

o plnenie zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z.

o alebo účel oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z

 

Zoznam kuriérskych resp. doručovateľských spoločností je uvedený v objednávkovom formulári v príslušnej sekcii na webovej stránke e-shopu.

 

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1721586969.6242